VERBREDING A9 - HOLENDRECHT - AMSTELVEEN & ROTONDE NIEUWEMEERDIJK

 

Nieuwemeer, november 2016
Update 05 februari 2017

 

Donderdag 27 oktober 2016 werd er een informatie bijeenkomst georganiseerd over deze snelweg aanpassingen. Dit project volgt aansluitend aan de omlegging A9, dus het duurt nog even maar de voorbereidingen worden wel al getroffen.

Naar aanleiding van vragen tijdens een recente Gem. bijeenkomst is besloten een lokale bewoner bijeenkomst te organiseren op 02 februari 2017 (onder voorbehoud), klik hier om de uitnodiging te bekijken

Informatie inloop bijeenkomst RWS dd. 02 februari 2017:
Tijdens een redelijk goed bezochte Inloop informatie avond bleek dat ondanks de overschreiding van de geluidsbelasting van de woningen tussen loswal en restaurant de Pelikaan er door RWS geen maatregelen genomen worden. Samengevat omdat de kosten niet verantwoord zijn tov het aantal en mate van geluid overbelaste woningen.
De gemeente gaat zich bezighouden met een zeer vreemde vrachtwagen keer lus voor de loswal welke al geruime tijd op de nominatie staat ontmanteld te worden. Aan het gebruik van deze loswal, zijn toender tijd inrichtings- en gebruiks eisen gesteld opgenomen in de gebruiksvergunning. Deze zijn ALLEMAAL NIET UITVOERBAAR sinds de gedeeltelijke ontmanteling. Tijdens de sporadische gebruiksmomenten wordt er levensgevaarlijk aan- en afgereden door de vrachtwagens, dit was niet mogelijk als er gewerkt wordt volgens de afspraken. De handhaving vindt nimmer plaats, mogelijk wel als er een ongeval gebeurt. Gemeente neem uw verantwoordelijkheid!, u bent gewaarschuwd. (21 feb. 2017heeft de VROM Cie een gesprek gehad met de gebiedsmanager Dhr. R. Rolleman en hij heeft nogmaals bevestigd naar deze lokatie goed te kijken waar het een veilige inrichting en gebruik betreft.)

Misschien een idee om als er tijd is, ook eens te kijken naar de bescherming van gezondheid van de bewoners in de voorgenoemde woningen, of is dit geen taak van de gemeente ?
En voor de zoveelste keer wordt er weer beloofd dat er gekeken gaat worden naar de functionaliteit van de chicanes en het eindelijk invoeren van een doorgaand spitsverbod, als dan maar niet de toezicht op de handhaving vergeten wordt.

Hieronder kunt u wat informatie terugvinden die betrekking hebben op het Buurtschap Nieuwemeer / Badhoevedorp.
Hieronder treft u een aantal foto's welke tijdens voorgenoemde bijeenkomst beschikbaar zijn gesteld door Rijkswaterstaat.


Klik op de foto voor een vergroting en voorstelling voor de toekomstige situatie

Hier ziet u de huidige oprit vanaf de rotonde de A9 richting Haarlem, met rechts onder het RWS terrein met nog de voormalig Stiens Traffic Service opstallen.
Er lijkt een nieuwe mogelijkheid te ontstaan voor het traject van het recreatieve fietspad langs de Golfbaan, bijvoorbeeld langs de nieuw aan te leggen voetsloot van de oprit.

Hier ziet u het viaduct over de Ringvaart met daar achter de Schiphol Draaibrug.
Het lijkt er op dat zelfs de brugwachters toren gaat verplaatsen, in hoe ver dit het geval wordt wordt mogelijk later duidelijk, dat hier het e.e.a. gaat veranderen wordt wel duidelijk.

 
 Bekijk de grote afbeelding

Hier ziet u een overzicht met rechts de huidge rotonde met oprit naar de A9 en de aansluiting op de Nieuwemeerdijk.
Als u op de afbeelding klikt ziet u een vergroting en vervolgens een voorstelling hoe de situatie er gaat uitzien.
Een zeer opvallend punt hierbij is de verplaatsing van de rotonde richting de bebouwing van het Buurtschap Nieuwemeer, richting de loswal.
Voor alle duidelijkheid hiermee komt deze rotonde binnen de bebouwdekom grenzen van Nieuwemeer te liggen en is het zeker niet ondenkbaar dat hierdoor een significate verkeers toename op de Nieuwemeerdijk te verwachten is.
Tijdens de voorgenoemde bijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat er een geluidstoename van 1 a 2 dB te verwachten is voor de woningen vanaf de loswal tot en met Restaurant de Pelikaan. Dit werd aangevuld met de opmerking dat het niet gepland is dat er geluidsschermen geplaatst worden, met als reden dat het hierbij om een te beperkt aantal woningen gaat.
Met de te verwachten verplaatsing van de rotonde wordt het tevens duidelijk waarom Stiens Traffic Service is vertrokken van de lokatie waar zij meer dan 10 jaar door de Gemeente werden gedoogd na het verstrijken van de tijdelijke vestigings vergunning.

Ik denk dat ik niet te veel vraag, als de Gemeente nu eindelijk eens werk maakt van het veelvuldig besproken doorgaand spitsverbod voor de Nieuwemeerdijk, zoals al meerdere malen tijdens werkzaamheden in de omgeving zijn dienst heeft bewezen. Al is dit maar ter inlossing van een lang geuite wens en ter compensatie van de niet gecompenseerde toename van geluidsbelasting en opgenomen wens in het Verkeersstructuurplan.

Voorbeeld van het tijdelijk ingestelde Doorgaand spitsverbod tijdens werkzaamheden, oa. juli 2010, klik hier voor dit bijbehorende bericht in de loop der tijd is de tekst iets aangevuld met digitale controle, doelend op de camera thv de A4 viaducten over de Nieuwemeerdijk.

Klik hier om meer informatie te bekijken over de Verbreding A9 Badhoevedorp - Holendrecht op de site van RWS, hier kunt u ook doorklikken naar informatie van het online bezoekerscentrum en/of aanmelden voor een nieuwsbrief en eerder verschenen nieuwsbrieven over dit onderwerp, u vindt hier ook alle officiele stukken en informatie over bezwaar mogelijkheden voor dit gehele project. Kijk ook onder de doorverwijzing naar Participatie informatie.