Nieuwe LED Straatverlichting/ lantaarnpalen Nieuwemeerdijk & Koekoekslaan

.

Nieuwe Meer, Update 21 februari 2023

Update / vervolg, zie onder aan deze pagina 21 februari 2023, klik hier

Oktober / november 2022 is de straat verlichting vervangen door LED verlichting, het viel mij op dat deze minder licht geven. Naar aanleiding van deze bevinding, heb ik een melding bij de gemeente gemaakt, die door LMS in behandeling is genomen en snel is afgehandeld. Hieronder volgt een toelichting op deze actie.

Met dit bord werd de vernieuwing van de verlichting geruime tijd van te voren aangekondigd.

.

Na dat het wat eerder donker begon te worden en het weer slechter, had ik het gevoel dat de nieuwe verlichting minder helder was er hiermee minder veilig voor o.a. fietsers en de geparkeerd auto's langs de waterkant.

Ik heb toen een melding gemaakt via de gemeentelijke website en werd door verwezen naar het meldingsysteem van LMS. Hier kreeg ik vrij snel een bevestigende reactie, deze kunt u hier na lezen, klik hier

Naar aanleiding hiervan ben ik alle verlichting aan de Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan nader gaan bekijken en viel van de ene in de andere verbazing.

De gerichtere licht bundel belicht maar een smal deel van de rij baan / fietsstraat langs de Nieuwemeerdijk en het (slechte) troittoir wordt hiermee ook slechter verlicht. De lantaarn palen aan de Nieuwemeerdijk, zijn gelijkt aan die langs de Koekoekslaan, ereg vreemd aals je naar de functie en breedte van de weg kijkt.

   

Tevens zijn er 2 lantaarn palen overgeslagen, waarschijnlijk omdat deze begroeid zijn, een paar takken verwijderen en/of de nummering controleren, lijkt mij een simpele oplossing, nu moet er straks weer speciaal iemand voor terugkomen. Ik heb hier inmiddels ook weer een melding voor gemaakt.

Hieronder ziet u de (re)acties of boven getoonde storingsmeldingen

Bij de "loswal" en de T kruizing met de Koekoekslaan staan speciale lantaarnpalen die wel behoorlijk licht geven, dit zal ter markering van de verder slecht verlichte dijk zijn.

   
   

Standaard aan de Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan geplaatst LED armatuur, iets gebogen van vorm, eerste paal op bovenstaande foto. Kijk ook naar het kleinere LED licht vlak.

Markerings armatuur o.a. bij de kruizing en loswal, achterste armatuur (recht/vlak model)op de bovenstaande foto. U ziet hier een groter licht LED lichtvlak.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er voor een warmere / gelere kleur verlichting wordt gekozen, en armaturen die korter bij de paal hun licht bundel laten schijnen, terwijl er maar aan 1 zijde van de weg verlichting is geplaatst.
Voor alle duidelijkheid witter licht kost geen extra energie, uiteraard meer LED of een groter vlak wel.

Er zijn voldoende en zeker betere alternatieven via dezelfde door de gemeente geselecteerde leverancier, klik hier

De keuze voor armaturen dus rechter van model en een wittere kleur licht, bijv. > 5000 K had tot een verbetering geleid, er is nu sprake van een verslechtering en een onveiligere verkeerssituatie, ook voor de schoolgaande fietsers die toch al vaak niet over goede verlichting beschikken.

Ik heb hier het college van B&W en de verantwoordelijk wethouder (Verkeer- & Veiligheid) een mail gestuurd en zal de reactie ook op deze pagina vermelden. Mijn bericht is doorgestuurd aan de wethouder M. Steffens verantwoordelijk voor - Fysieke Leefomgeving, dit had ik natuurlijk moeten weten, dat hier een veiligheidsissue thuis hoord.

REACTIES Zie hier onder

=================================

20 februari 2023 - Locatie bezoek Nieuwemeerdijk ivm LED lantaarnpalen
Aansluitend aan de info bijeenkomst over de vervanging van de Oude Haagseweg brug, heb ik samen met de Gebiedsmanager Paul Heuberger en Gemeentelijk LED verlichtingspecialist Patrick Wever, bij avond mijn kanttekeningen besproken en hier heeft Patrick zijn uitleg gegeven. Ivm de mail wisseling met de wethouder en raadsleden over dit onderwerp vond ik het wel zo netjes hen hiervan op de hoogte te brengen. Net voordat ik dit bericht wilde versturen kreeg ik de Voortgangsrapportage Mobiliteit in zake LED Verlichting Nieuwemeerdijk onder ogen Deze kunt u hier na lezen, mijn reactie incl. het onderdeel LED verlichting Nieuwemeerdijk en verbaas u zelf net als ik.

21 februari 2023 - Reactie Nav locatie bezoek LED verlichting Nieuwemeerdijk incl. Voortgangsrapportage mobiliteit

Laat duidelijk zijn als de NIEUWE LED verlichting iets beter is dan 2 jaar over de vervangingsdatum zijnde oude verlichting, dan mag ik toch echt wel zeggen dat de NIEUWE LED verlichting een significante verslechtering is? Of niet soms ?

21 januari 2023 - Helaas Onbevredigende reactie wethouder M. Ruigrok

Naar aanleiding van bovenstaande, maar zeker ook op mijn eerste reactie aan de wethouder zie onder 31 december 2022, kreeg ik 18 januari 2023, een reactie X.2023.00315 met technische onderbouwing, klik hier om deze na te lezen.
Het lijkt misschien te kloppen dat de verlichting voldoet aan de minimale eisen, maar dit neemt niet weg dat deze SLECHTER is dan de voorgaande TL verlichting, aan de hand van de reactie van de wethouder en de technische specificatie toon ik aan waarom het antwoord van de wethouder onbevredigend is en wat hier aan te doen is. klik hier voor mijn reactie dd 21 jan. 2023 aan de wethouder en de gemeentelijke politiek

Voor hen die mijn onderbouwing willen controleren klik hier voor de technische specificaties waaraan de wethouder en ik refereren, voor de volledigheid het gaat om de TECEOGEN2 met 20 LED's of bekijk de website van de leverancier Schreder, klik hier

Ik hoop dat de wethouder vooral iets met de laatste 4 alinea's van mijn brief doet, dan hebben wij als bewoners er toch nog iets mee bereikt.

================

31 december 2022

(Onbevredigend) Antwoord wethouder M. Ruigrok kenmerk X.2022.08346 klik hier

Vervolg verzoek beantwoording vragen ivm zeer slechte ervaringen met LED verlichting klik hier

Ik wacht af, uiteraard staat het u vrij een melding te maken als u het met voorgaande eens bent, klik hier

Bekijk en oordeelt u zelf met voorgaande informatie wat u van de "nieuwe"verlichting vindt voor u een melding doet

Erik Hoogenboom

PS ik vind het vreemd dat er over zo'n grote verandering geen overleg heeft plaatsgevonden, immers het betreft de veiligheid voor onze deur. Of is dit wat de gemeente bedoeld met verbeterende participatie ?? :-(