Werkzaamheden Rehoboth september 2004

Tijdens werkzaamheden aan de vloer van het Buurthuis Rehoboth, werd een water afvoer probleem geconstateerd, dit liep onder het Buurthuis en niet in de daarvoor bestemde afvoer.

Dit had de mogelijk door u geconstateerde opbreek werkzaamheden met mogelijke hinder tot gevolg. Van deze werkzaamheden ziet u hieronder een paar foto´s.


Aan de voorzijde van het gebouw werd, een hele gleuf gegraven, voor het aanbrengen van een water kerende laag en een drainagebuis.

Hier wordt de waterkerende laag op maat, welke ook vakkundig is aangebracht.

De gleuf moest ook de hoek om en dwars over het pad naar de put.

Door al dat graafwerk lag er een flinke berg grond op het pad en rond het gebouw, dit voorkwam overigens wel dat een argeloze bezoeker in de gleuven kon vallen.
Hier ziet u dat de waterkerende laag is aangebracht, waarna de drainagebuis in de gleuf is geplaatst en het geheel met 1kub grind is opgevuld.
Zo zag het er aan het eind van de dag op 29 september uit. Gelukkig is het e.e.a. inmiddels ook weer netjes dicht gestraat.