NIEUWJAARS RECEPTIE 2004


Rehoboth, zaterdag 10 Januari 2004.


De avond ging van start met een openingstoespraak van de voorzitter van de Buurvereniging Nieuwe Meer, Anouchka Bonnema.
Na de beste wensen, bedankte zij alle aanwezigen voor hun komst incl. de aanwezige van en namens de gemeente.

Er werd stilgestaan bij de vele bijzonderheden van afgelopen jaar, en alle vrijwilligers werden bedankt voor hun bijdrage het afgelopen jaar.

Verder meldde Anouchka, dat dit haar laatste nieuwjaars-toespraak zou zijn, omdat zij na 9 jaar, dit jaar de voorzittershamer over moet gaan geven aan haar opvolg(st)er.

  • Er werd onder andere even stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Golfterein / Uitbreiding en de busbaan.
  • Ook kwam de opknapbeurt van de ringdijk en het geluidsisolatie-project Schiphol van het afgelopen jaar even voorbij.
  • Anouchka sprak de hoop uit dat dit jaar het bestemmingsplan voor NieuweMeer eindelijk zijn beslag zal krijgen.
  • Voor de opknapbeurt van en om Rehoboth sprak Anouchka haar bewondering en vooral dank uit naar de vrijwilligers en de gemeente die hieraan hebben meegewerkt.
  • Tevens werd aangekondigd dat in april 2004 de Buurtvereniging 30 jaar bestaat en dat dit in juni feestelijk zal worden gevierd.
Emiel Vermast begeleid door Koos Bonnenma dit jaar weer op piano, verzorgden het eerste muzikaal intermezzo.En zoals elke Nieuwjaarreceptie ontbraken "Kloris & Roosje" niet, met hun voordracht over de bijzonderheden van het afgelopen jaar, die hebben plaatsgevonden in en rond de Nieuwe Meer.
Al werd hierbij de bezorgdheid uitgesproken over het voortbestaan van dit jaarlijks optreden.


En het verdere verloop van de avond werd muzikaal ingevuld door "Chicane" met muziek van hun CD "Klaar!" en een aantal nieuwe nummers, wie weet zijn deze terug te vinden op hun volgende CD.

Maar ook kon er lekker worden bijgekletst, aan bar, onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgt door Cees Rijnsburger en Eric Labordus, dit omdat Dirk Hijstek en David Knibbe deze avond helaas verstek moesten laten gaan.

 


Samengevat
:
Een gezellig- en goed verzorgt begin van het nieuwejaar.

Een uitgebreider verslag volgt in "het Dijkertje" van februari, deze kunt u dan ook terugvinden op deze site.

naar boven