INFORMATIE INVOERING WMO


oktober 2006

Geachte heer/mevrouw,

Wethouder Tom Horn wijdt maandelijks een column aan de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in de Informeer.

De Wmo wordt per 1 januari 2007 een feit. Deze wet moet ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo zorgt voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die inwoners kunnen krijgen. Het gaat dan om voorzieningen zoals hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. De Wmo ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. D e Wmo biedt ook ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben.Het kan dan bijvoorbeeld gaan om opvoedings-ondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid .

Bovendien stimuleert de Wmo activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

U vindt de Informeer in de Hoofddorpse Courant. Wij verzoeken u deze column ook op te nemen in uw dorps- of wijkblad zodat we met elkaar via verschillende kanalen onze inwoners bereiken. De eerste column met een foto van wethouder Horn treft u hierbij aan.

Met enige regelmaat zullen wij hier de nieuw verschenen columns plaatsen.

Opmerkingen / Column
Datum
Bekijken/uitprinten PDF bestand
Extra loketten
07/11/2006
Voorstellen verantwoordelijk wethouder WMO Tom Horn
05/10/2006
     

Voor vragen over de WMO verwijs ik u naar Marjolein van Veldhuizen, telefonisch te bereiken op;

0900-1852

Met vriendelijke groet,

WMO Gemeente Haarlemmermee