Ontwerp-plan Brug Badhoevedorp/Sloten & Ontwerp-tekening Golfterrein zandput Nieuwe Meer

 

  • Ontwerp-plan Brug Badhoevedorp/Sloten

    Om u een idee te geven van de geplande veranderingen inzake de Brug Badhoevedorp/Sloten, hebben we hieronder een afbeelding geplaatst, zoals het plan eind 2001/begin 2002 op tafel ligt. Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden is nog niet bekend.
  • Ontwerp schets Golfterrein zandput Nieuwe Meer

Hierbij moet opgemerkt worden dat het terrein tussen de Oude-Haagse weg en de A4 op initiatief van de project ontwikkelaar is ingevuld en dus los van het Project Hotel/Golfterein zandput staat.

Verder is de plaats en vorm van het Hotel bewerkt (donker en lichterbruine, boomerang vormige object) i.v.m. de geplande aanpassingen van de tekening, het e.e.a. aan de hand van opmerkingen van de coordinator/project ontwikkelaar
.

De aan passingen zijn het gevolg van het niet beschikbaar krijgen van het gedeelte aan de ander kant van de Koekoekslaan, bovenlande genaamd, omdat dit terrein van Groen Natuur-Cultuur historische waarde is.