Kap iepen tussen Oude Haagweg en A4 wegens iepziekte


Hoofddorp week 16 21/04/2007

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente heeft geconstateerd dat er zieke iepen staan ten noordwesten van het perceel Nieuwemeerdijk 225 te Nieuwe Meer. Dit in de strook tussen Oude Haagweg en A4, op grond van SRE. In deze informatiebrief wil ik u uitleggen wat de iepziekte is, wat de door ons gemaakte afspraken zijn met Schiphol (eigenaar van de bomen) en hoe wij u op de hoogte willen gaan houden van de (kap)werkzaamheden.

Wat is de iepziekte?
Iepziekte is een schimmelinfectie waaraan de boom dood gaat. Wanneer een schimmel binnen dringt in de boom reageert deze hierop door op de infectieplek zijn houtvaten af te sluiten. Daarmee wordt de tak boven de vaatafsluiting afgesloten van voedsel en voedseltransport. De tak sterft af. De schimmel woekert echter door en binnen 14 dagen sterft de hele boom. Daar is niets tegen te doen.

Hoe raakt nu een gezonde iep besmet met de schimmel?
Dat gebeurt op een aantal manieren. Ten eerste zijn er de grote en kleine iepenspintkevers. Deze kevers leggen eitjes onder de bast van zieke iepen of opgeslagen openhaard hout. Wanneer de eitjes zijn uitgekomen vliegen de jonge kevers met de schimmel aan hun lijf naar een gezonde iep. Daar knagen zij zich een weg in de oksels van twijgen en besmetten zo een gezonde iep.

De tweede wijze van besmetten vormt het ondergrondse wortelcontact tussen twee iepen. Wortels van een zieke iep komen in aanraking met de wortels van een gezond exemplaar waardoor besmetting plaats vindt.

Wilt u meer info klik dan hier voor een uitgebreide uitleg (door Iepenwacht Groningen) en de mogelijkheid om foto's te bekijken.

Beleid gemeente Haarlemmermeer inzake iepziekte
De wijze van bestrijding die de gemeente hanteert bestaat uit het verwijderen van zieke iepen binnen twee weken na signalering van de ziekte. De stobbe die blijft staan na het omzagen van de boom wordt ontdaan van de bast en ingesmeerd met een middel waardoor de stobbe afsterft.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde broedbomen en besmette bomen.

Broedbomen zijn iepen die al langere tijd besmet zijn en waarin kevers eitjes hebben gelegd. Deze bomen (slecht 1 of 2 per jaar) moeten op de plaats waar ze staan onschadelijk worden gemaakt. Onschadelijk betekent dat er geen broedruimte meer aanwezig is. De bast wordt daarom ter plekke van de stam gehaald. Het hout wordt vervolgens afgevoerd naar de houtverwerking of vernietigd.

Besmette bomen worden gerooid en afgevoerd. Op de opslagplaats worden zo of ontbast of onder water gedompeld. Uiteindelijk, nadat ze geen besmettingsgevaar meer vormen gaan ze naar de houtverwerking of worden ze vernietigd.

Kapvergunning
Ingevolge artikel 10 van de bomenverordening Haarlemmermeer is de eigenaar verplicht om iepen, waarvan burgemeester en wethouders hebben beoordeelt dat deze gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepespintkevers, binnen twee weken de iepen te vellen, te ontschorsen en/of te vernietigen. Hiervoor is geenkapvergunning nodig.

Afspraken
Op grond van het hierboven genoemde iepziektebeleid heeft de gemeente aan eigenaar Schiphol gevraagd alle bomen, in totaal 66 stuks, zo spoedig mogelijk (dat wil zeggen vóór 8 mei 2007) te kappen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Schiphol heeft aangegeven aan dit verzoek gehoor te zullen. Verwacht wordt dat op uiterlijk 26 april 2007 begonnen zal worden met de kap van de bomen. Na de kap zullen alle takken /bomen van met een doorsnede van 4 cm. en kleiner ter plekke worden versnipperd. De rest van de stammen wordt eerst aan de slootkant opgeslagen en, als het werk afgerond is, afgevoerd.

Voor uw informatie ziet u hieronder waar deze zieke iepen zich bevinden, het betreft een oude foto, waarop de zieke bomen nog niet zictbaar zijn. Volgens heer P. Sindelka betreft het ongeveer 70 % van dit perceel. Dit ligt tussen Nieuwemeerdijk 225 en de snelweg A4.

De daadwerkelijke kap zal dus op 26 april 2007 aanvangen en zal tot uiterlijk 8 mei 2007 duren. Voorafgaand aan deze periode kunt u met de gemeentelijke toezichthouder een afspraak maken om de zieke bomen te schouwen, waarbij u nadere uitleg krijgt over de noodzaak van de kap van deze bomen. Indien u hiervoor interesse heeft dient u zich met spoed aan te melden bij de heer P. Sindelka, gemeentelijk toezichthouder gebied Noord op telefoonnummer: 0900-1852.

Tenslotte wil ik aangeven dat bovenstaande geen relatie heeft met ontwikkeling van de driving range en/of de besluitvorming rond het bestemmingsplan Nieuwe Meer. Tevens zal aan Schiphol gevraagd worden de bomen te herplanten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de gebiedsmanager van Haarlemmermeer Noord,

namens hem,
de assistent gebiedsmanager,

Dhr. S.E. van der End
Tel. 0900 - 1852