HaarlemmermeerPas: korting op cultuur en sport


 

De gemeente Haarlemmermeer introduceert dit jaar de HaarlemmermeerPas. Een pas die korting geeft op sportieve en culturele activiteiten, bedoeld voor huishoudens in Haarlemmermeer met een minimuminkomen. Eind augustus ontvangen alle huishoudens die bekend zijn bij de sector Sociale Zaken van de gemeente de pas automatisch per post.

Voor wie is de pas precies?
De HaarlemmermeerPas is voor huishoudens in Haarlemmermeer waarvan het inkomen niet hoger is dan het sociaal minimum. Het gaat om onderstaande inkomens:

  • gezin: 120% van het wettelijk minimumloon (€ 1384.75 netto per maand);
  • alleenstaande ouder: 110% van het wettelijk minimumloon (€ 1269.35 netto per maand);
  • alleenstaande: 90% van het wettelijk minimumloon (€ 1038.56 netto per maand).

Deze bedragen zijn van juli 2005. Twee keer per jaar worden ze aangepast en per specifieke gezinssituatie bekeken. Daarom zijn bovenstaande bedragen onder voorbehoud.

Kortingen
De kaart geeft kortingen bij allerlei activiteiten:

  • Kaartjes van voorstellingen in schouwburg ‘De Meerse’: korting van € 2,-- per persoon per kaartje.
  • 50% korting voor volwassenen en kinderen op de contributie van een sportvereniging aangesloten bij NOC*NSF (maximale korting is € 75,--). Per persoon wordt voor één sportvereniging de korting gegeven.
  • Korting van € 1,-- op de entree van een kaartje vrij zwemmen in één van de zwembaden in de gemeente.
  • 25% korting op alle cursussen van Pier K. Deze korting geldt ook voor de activiteiten van het Podium voor Architectuur.

Het aantal kortingsmogelijkheden wordt komend jaar nog uitgebreid. Inwoners worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief van de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Gemeentekrant.

Voor het hele gezin
De HaarlemmermeerPas is een persoonsgebonden kaart. Het hele gezin (kinderen tot 18 jaar) kan gebruik maken van de pas, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. De pas is geldig vanaf de datum van uitgifte tot en met 31 augustus 2006.

Pas niet ontvangen?
De HaarlemmermeerPas is bestemd voor alle bijstandsgerechtigden die vanaf september 2004 een bijzondere bijstandsuitkering kregen. Ook nieuwe cliënten ontvangen de pas automatisch via maandelijkse verzendingen.

Denkt u recht te hebben op de HaarlemmermeerPas, maar heeft u de pas niet ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de afdeling klantenservice van de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afdeling is op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 - 76 92 934 of via klantenservice.sozawe@haarlemmermeer.nl.