De Busbaan ter hoogte af- en oprit A9 - Juli 2005
 

Mogelijk is het u al eens opgevallen dat er ter hoogte van de op- en afrit van de A9 bij de rotonde bij de zandoverslag werkzaamheden plaats vinden.

Na navraag blijkt dit een busbaan uitbreiding voor de Zuidtangent te worden. Op de afrit komend vanuit de richting Amstelveen slaat de bus in de bocht linksaf en voegd vervolgens iets verder weer in op de oprit, waarna de bus via de vluchtstrook kan door rijden tot de uitvoegstrook bij het viaduct over de A9. Om het e.e.a. te verduidelijken treft u hieronder wat foto's.

U kunt op de foto's klikken voor een vergroting, deze sluit u weer door nogmaals te klikken.

Bij punt A op het linker kaartje voegt de Zuidtangent uit, hier komt naar alle waarschijnlijkheid een slagboom die door de bus wordt bediend, net zoals even verder, op de A9 bij de uitvoegstrook van de Zuidtangent ook geplaatst is.

Vervolgens zal de Zuidtangent via het groene traject bij punt B weer invoegen op de oprit naar de A9, hier komt naar alle waarschijnlijkheid een verkeerslicht installatie.

Hier ziet u het dijklichaam liggen vanaf de oprit naar de afrit gekeken, dus van punt B naar A in het kaartje.

De bus die u hier de afrit op ziet rijden zal straks linksaf de busbaan op rijden, de bus rijdt hier ter hoogte van A op het kaartje.

Op deze beide foto's ziet u de aansluiting van de busbaan op de afrit, hier komt dus waarschijnlijk een slagboom.
 

Hier komt het invoeg-punt van de busbaan op de oprit naar de A9, mogelijk worden hier verkeerslichten geplaatst

Hier kijkt u over het traject richting Amstelveen over de A9.

Hier voegt de Zuidtangent weer uit naar de oprit van het viaduct over de A9 welke ook is afgesloten door een slagboom.


Wat wij in NieuweMeer alleen maar kunnen hopen dat is dat de oprit naar de A9 niet te veel vertraagd wordt door een eventuele verkeerslicht installatie en/of frequent invoegende Zuidtangent. Want hierdoor bestaat de kans dat het verkeer op de rotonde dan voor de Nieuwemeerdijk kiest.