Bazaar Buurtvereniging NieuweMeer - 02 november 2013
 

Middels een HAH flyer en een aankondiging op de website, werden de buurtbewoners en belangstellende uitgenodigd voor de Bazaar 2013. Onderleiding van het nieuwe team werd deze avond georganiseerd. Het team kreeg raad en daad van Jannie van der Geest en Martin Brekelmans.

Om de jeugd uit Nieuwemeer te betrekken bij de buurtactiviteiten en zeker ook om deze activiteiten ook toegankelijker te maken voor deze zelfde jeugd. Verschillende jongeren hebben in overleg met het bestuur en de verschillende activiteiten comitees de organisatie op zich genomen.

Het artikel geschreven voor het komende Dijkertje door de Barvrijwilliger, klik hier

2 November was het de beurt aan de Jaarlijkse Bazaar en de bijbehorende activiteiten.

Hieronder ziet u een paar foto´s en een link naar een artikel over deze Succesvolle Bazaar uit het Witte Weekblad.


Even ingooien op het nieuwe Balgooi bord gemaakt door Dennis Bungener, met hulp van z´n Opa.

De lichten knipperden tijdens het gooien, dit maakte het er zeker niet gemakkelijker op.

Op de voorgrand de vertrouwde Sjoelbakken.

De jongste Winnaar van het Sjoelen ooit, krijgt hier de wisselbeker de 9 jarige Indy Burksen, ook bij het Ballengooien viel hij in de prijzen.

Zelfs bij het Spijkerslaan viel Indy in de prijzen, dit werd mede veroorzaakt door de leeftijdsgrens die was ingesteld ivm de veiligheid.

Links het slot van "de Veiling" onder leiding van Saskia Kroon, de Grote Kersman in Arreslee, lees het kranten artikel voor het leuke relaas van dit deel van de veiling.

Ook de laatste veiling van de "Muzikale Kersman achter zijn piano", kreeg een leuk slot, gelukkig is deze terecht gekomen bij een muziekale familie.

Als bestuur en zeker ook de aanwezigen, kunnen wij terugkijken op een geslaagde Bazaar. Voor diegene die het om welke reden dan ook gemist hebben, kan ik zeggen zorg dat je er de volgende keer bij bent, want de echte gezelligheid kan je middels foto´s helaas niet ervaren.


Tot volgend jaar

naar boven