VERBETERING UITSTRALING VIADUCTEN A4 - NIEUWEMEERDIJK/RINGVAART

 

juni 2013 - Werkzaamheden in vollegang
Er wordt steeds meer zichtbaar van het opknappen van de bruine kolommen onder de A4 viaducten thv de Nieuwemeerdijk.

Nu de eerste 2 rijen bijna gereed zijn, komen de rijen thv de weg aan de beurt, hiervoor worden tijdelijke verkeers-maatregelen genomen, zo wordt er een verschoven fietsstrook gecreerd en middels stoplichten word het overige verkeer geregeld. Dat het even wennen was gold niet alleen voor de verkeers deelnemers, maar ook voor de medewerkers, want zeg nu zelf 20 km/h harder rijden bij werkzaamheden dan de normaal 30 km/h toegestane max. snelheid is een beetje vreemd niet ?
Uiteraard is dit inmiddels gecorrigeerd, maar nog wel even tijdig vastgelegd, door een oplettende buurtbewoner.

Bekijk de grote afbeelding


1 mei 2013 - Start werkzaamheden bruine kolommen A4 viaducten
Middels bijgevoegde Bewonersbrief dd 26 april 2013 worden de bewoners en andere geintereseerden geinformeeerd over de start van de werkzaamheden aan de bruine kolommen, volgens het bekende plan "Verbetering uitstraling A4 Ringvaart viaduct".
Voor de kolommen rij 3 (zie onderstaand overzicht) zal er een verkeersmaatregel worden genomen, die zal bestaan uit een gedeeltelijke afscherming van de rijbaan/fietsstrook, een goede en veilige verkeersdoorstroming wordt verzorgd door een verkeerslicht installatie.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u per mail Dhr A. Schringa bereiken (zie bewonersbrief), maar u kunt uiteraard ook een van de leden van de VROM commissie van de Buurtvereniging aanspreken.Zoals herhaaldelijk door de VROM commissie onder de aandacht gebrachte staat van de onderdoorgang van de A4 viaducten gaat nu eindelijk een verbetering ondergaan. Het plan is recent in het Beheer en Onderhoud overleg besproken en publiekelijk bekend gemaakt in de Nieuwsbrief Badhoevedorp - 27 september 2012.

De ooit zonder vergunning aangebrachte bruine palen, worden nu in navolging op de uiteindelijk verstrekte vergunning opgeknapt en gelijk met deze actie gaat de gemeente een uitbreiding van de lantaarnpalen doorvoeren.

Om u een idee te geven hoe het er moet gaan uitzien kunt u hier een uitgebreid plan bekijken, de planning is dat er voorjaar 2013 gestart worden met de voorbereidingen en dat rond augustus 2013 de klus wordt afgemaakt.

Bekijk de grote afbeelding
klik op de afbeelding voor een vergroting
Dit betref een schematisch voorstelling van de plan van aanpak (1 t/m 7 volgorde van aanpak),
LET OP het water van de Ringvaart is wit weergegeven en de weg en/of fietspaden licht blauw.Naar hoofdstuk "Herinrichting Nieuwemeerdijk", klik hier