UITNODIGING "Informatie avond "

 

Maandag avond 23 januari 2006

vindt er een informatieavond plaats, betreffende;

Het Bestemmingsplan en Golfbaan van
NIEUWEMEER

belanghebbende zijn hierbij uitgenodigd deze avond, vanaf 19:45 uur,
bij te wonen, in ons buurthuis "Rehoboth" Nieuwemeerdijk 294.

Het Bestuur van de Buurtvereniging Nieuwemeer