Adreswijzigingen Woonboten Nieuwemeerdijk

 

Update 24 december 2013
Nieuwe Meer, 22 november 2010

Beste Buurtbewoners

Zoals u mogelijk in de media heeft kunnen lezen hebben de woonboten aan de overzijde van de Nieuwemeerdijk per 1 oktober 2010 een adres wijziging ondergaan en vallen ze nu onder Badhoevedorp. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit per 1 januari 2014 weer veranderen.

Hieronder treft u verschillende onderdelen van informatie tav deze adreswijzigingen, maar u kunt ook voor uitgebreidere informatie over dit deel van de Ringvaart, de website bekijken; http://www.ringvaartdijkoost.nl

Openbare kennisgeving; Gemeentegrenscorrectie Ringvaart - Herindelingsontwerp
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende herindelingsontwerp ter inzage wordt gelegd (artikel 5.2 Wet algemene regels herindeling): ‘Gemeentegrenscorrectie Ringvaart’ De gemeenteraad heeft op 28 maart 2013 het herindelingsontwerp voor de correctie van de gemeentegrens tussen Haarlemmermeer en Amsterdam vastgesteld. In het herindelingsontwerp wordt de gemeentegrens gecorrigeerd van de buitenoever van de Ringvaart naar het midden van de Ringvaart. Inzien Het raadsvoorstel voor vaststelling van het herindelingsontwerp en de kaart behorend bij het herindelingsontwerp liggen vanaf 11 april 2013 gedurende acht weken ter inzage in het raadhuis. Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het herindelingsontwerp naar voren brengen. Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Mondeling kan dit in het raadhuis.

Bekendmakingtype: meldingen

Uitgever: Gemeente Haarlemmermeer

Locatie: SCHIPHOL,SCHIPHOL RYK, ZWANENBURG, BADHOEVEDORP, LYNDEN, RYSENHOUT, AALSMEERDERBRUG, ROZENBURG NH, OUDE MEER, HOOFDDORP, ZWAANSHOEK, VYFHUIZEN, CRUQUIUS, BOESINGHELIEDE, BEINSDORP, NIEUW VENNEP, BURGERVEEN, LEIMUIDERBRUG,WETERINGBRUG, ABBENES,BUITENKAAG, LISSERBROEK (NIEUWE MEER is vergeten ?? )

Publicatiedatum: 2013-04-10

http://www.haarlemmermeer.nl/content.jsp?objectid=hmmintertest:69839

Voorbeeld wijziging LET OP dit wijzigd weer, mogelijk terug per 1 jan. 2014

Oude adres Nieuwe adres
Ringvaartdijk 92 Ringvaart - Nieuwemeerdijk 122
1066 DJ - Amsterdam 1171 PB Badhoevedorp

Dit heeft voor de bewoners van de woonboten nog al wat lastige gevolgen, denk maar eens terug aan de tijd dat u zelf voor het laatst verhuisde, met dat verschil dat zij blijven wonen waar ze dit al deden, ze hebben hier niet om gevraagd, maar hun volledige adres wijzigd.

Bijgevoegd treft u een voorbeeld brief van een van de bewoners, die nu met enige regelmaat zijn post kan gaan ophalen aan de Nieuwemeerdijk zijde van de ringvaart.

Hopelijk kunt U, als mogelijk ontvanger van onjuist bezorgde post, hier begrip voor opbrengen.

Misschien kunnen wij als gevolg van deze gemeentelijke actie rekenen op een aantal nieuwe leden voor de Buurtvereniging.

Bij voorbaat dank,

Erik Hoogenboom
Buurt vereniging Nieuwemeer

Lid worden van de Buurtvereniging Nieuwemeer ? klik hier