Informatie herinrichting Bovenlandjes


Nieuwemeer 06 september 2013

Beste bewoners / aanwonende Bovenlandjes Koekoekslaan en belangstellende,

Deze week is er een bewoners brief verstuurd ivm de start (16 september 2013) van de werkzaamheden aan en op de Bovenlandjes aan de Koekoekslaan.

De aanvang van de werkzaamheden hebben even op zich laten wachten ivm een wettelijk voorgeschreven munutie onderzoek, dit is in middels gebeurt en gelukkig zijn er geen gevaarlijke zaken gevonden.

Hier kunt u

Naar wij als VROM cie hebben begrepen, heeft mevrouw A. de Jong toestemming van Schiphol Real Esteate, om haar paarden op een deel van deze Bovenlandjes te laten grazen.

Met vriendelijke groet,

VROM commissie Buurtvereniging Nieuwemeer

* Aan de inhoud van deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend, beide betreffen concept/ontwerpen.

========================================================================================

Beste bewoners Nieuwemeer en belangstellende,

Schiphol Real Estate B.V. heeft het in de bestemmingsplan-procedure voor de golfbaan op zich genomen om de in haar bezit zijnde gedeeltes van de Bovenlandjes te herinrichten teneinde een goede natuurontwikkeling te bevorderen.

Hiertoe is een plan opgesteld door het adviesbureau Royal Haskoning, dat in overeenstemming is met de inrichting / vormgeving van de ecologische zone zoals die in de golfbaan wordt aangelegd. De Bovenlandjes vormen daar immers een ontbrekende schakel.

Dit plan lichten wij graag aan u toe tijdens een bijeenkomst in het buurthuis Rehoboth op

maandag 21 november 20:00 uur aanstaande.

Wij stellen het op prijs als u hierbij aanwezig bent. De VROM-commissie van de buurtvereniging en de gemeente Haarlemmermeer zijn ook uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

F. Diepstraten
Schiphol Real Estate BV

naar boven