INFORMATIE BIJEENKOMST ECOLOGISCHE VERBINDING ZONE AMSTERDAMSE BOS

 

21 maart 2017 - Bewonersbrief ivm stand van zaken aanleg Ecologische zone Amsterdamse Bos., klik hier voor deze biref

19 november 2015, waren de aanwonende van de Nieuwemeerdijk thv het Amsterdamse Bos uitgenodigd, in ons Buurthuis Rehoboth voor een informatie bijeenkomst over de plannen met de strook van het bos, langs de Ringvaart, hier kunt u de uitnodiging bekijken, deze heeft ook op de site gestaan in de agenda.

Deze bijeenkomst was mede georganiseerd op verzoek van Veerpont Ome Piet omdat zij als "ondernemer" in een eerder stadium waren geinformeerd en mede aan de hand van deze informatie het belangrijk genoeg vonden de aanwonende te informeren.

Buiten de aanwonende, waren er vertegenwoordigers van de Provincie, Amsterdam en het Bos, Gemeente Haarlemmermeer, Rijnland, het ontwerpburo en de Vertegenwoordigers van Ver. Dorpsraad Badhoevedorp en andere geintereseerden aanwezig en volle zaal.

Kort verslagje van de avond;

De aanwezigen werden allemaal welkom geheten door Evert Middelbeek Hoofd Amsterdamse Bos.

Tijdens de presentaties werden er vragen gesteld over de te gebruiken materialen, boom- en beplantings keuzes en water huishouding van de poeltjes, het plan van onderhoud en werden er kritische kanttekening gezet bij het huidige onderhoud van verschillende bos lokaties.

Jasper Schiphof, de maker van o.a. de film Rondje Nieuwemeer en rolstoel gebruiker als ook dejongste VideoBlogger van het Amsterdamse Bos, heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en voorzieningen van het gebied voor rolstoel gebruikers. Door de vertegenwoordigster uit Amsterdam belast met de toezicht op het programma van eisen is er een vervolg afspraak gemaakt met Jasper.

Maar er werden ook verontruste vragen gezet bij aandacht voor sloepen, niet over de geplande aanlegplaats, maar meer over de vaarsnelheden, welke regelmatig veel te hoog liggen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de belasting van de nieuw in te richten ecologische natte walkant. We gaan kijken of er een meldpunt voor deze overtredingen op de site gezet kan worden zodat er een goed beeld ontstaat van de aantallen en frequenties.

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer hebben wij begrepen dat er gewerkt wordt aaneen plan voor de oversteek van de Ringvaart ter hoogte van de Loswal en vernieuwde aandacht voor een plan voor het onderhoud en beheer van de Groene As achter de woningen en rond de Golfbaan.

Hieronder kunt u de 3 presentaties van de avond terug kijken;

  • Dhr M. Tromp van de Provincie Noord Holland gaf uitleg over de functie en doelstelling van de Groene As
    Deze presentatie bekijken, klik hier
  • Dhr J. Hogenboom van het Amsterdamse Bos gaf uitleg over de praktische veranderingen aan begroeing en de te verwachte planning.
    Deze presentatie bekijken, klik hier
  • Minka Haverkorn van Ontwerpburo Buitenom gaf een uitleg over de vormgeving van de 3 speciaal ingerichte gebieden binnen deze zone, waaronder de op- en afstapplaats voor het pontje van Ome Piet
    Deze presentatie bekijken, klik hier versie 09/12/2015

Mocht u nog vragen hebben nav voorgaande dan kunt u contact opnemen met leden van de VROM Cie en/of Veerpont Ome Piet.

Erik Hoogenboom
VROM Cie en Veerpont Ome Piet