EHBO VERENIGING BADHOEVEDORP

 

Badhoevedorp november 2014

Heeft Badhoevedorp nog wel EHBO in 2015?5 voor 12

 

Bent U, net als wij (Erik, Ruan en Carola en de andere leden) bezorgd?

Bezorgd over het voortbestaan van onze vereniging na het huidige blok van herhallingslessen!

De huidige trainers en penningmeester Jonny, Peter en Gerrit hebben te kennen gegeven NIET meer door te willen/kunnen op de huidige voet. Ze hebben dit éénzijdig, maar tijdig aangegeven.
Dit heeft ten gevolge dat er na dit cursusjaar GEEN basis is om verder te gaan met de vereniging.

Deze situatie deed zich 2 jaar geleden natuurlijk ook al voor en toen 'redden' Jonny en Peter, uit Hoofddorp 'ons'.
Het verschil met de situatie toen is dat wij als leden nu WEL op de hoogte zijn gesteld en niet voor een fait de compliet staan op de Algemene Leden Vergadering.

Feit is wel dat we NU IN ACTIE MOETEN komen om te voorkomen dat of de vereniging ECHT ophoudt te bestaan of dat we samen gaan in bijvoorbeeld EHBO Zwanenburg.
Of dit laatste een probleem is, is nu nog niet te overzien, misschien is het wel een goed oplossing mits goed uit- en doorgevoerd. We kunnen dit alleen goed onderzoeken als we MET Z'N ALLEN besluiten dat het eerste, ophouden te bestaan, geen wenselijke situatie is.

Voor de organisatie van verschillende evenementen in Badhoevedorp, is het onderdeel van de vergunning dat er EHBO ers beschikbaar zijn, ZONDER EHBO ers GEEN TOESTEMMING. Voorbeelden van deze activiteiten zijn;

  • Avondvierdaagse
  • Samenloop voor Hoop
  • Skelterrace
  • School voertbal tournooi
  • etc. etc.

Deze activiteiten kunnen uiteraard ook EHBO ers elders inhuren maar de vraag is dan zijn deze activiteiten dan nogwel financieel haalbaar ?

Onze vraag aan jullie:
Wij maken onze zorgen als lid, maakt U als lid en/of bewoner ook zorgen?
Zo ja, wat zou U graag willen?
Zo ja, bent U bereidt op één of andere manier een steentje bij te dragen?

Wilt U laten weten wat uw antwoord is en dan ook graag de 2 voorgaande vragen kort beantwoorden.
mailadressen die U kunt gebruiken: ruan@ONEit.nl

Carola Peetoom
Erik Hoogenboom
Ruan de Haas

============================

Badhoevedorp, 16 april 2014

De EHBO Badhoevedorp vereniging zoek leden;

Middels onderstaande flyer hoopt de vereniging nieuwe leden enthousiast te krijgen; de noodzaak mag duidelijk zijn en dan niet alleen voor het voorbestaan van de vereniging maar zeker ook voor de veiligheid van de mensen in uw omgeving. Dus motiveer ook uw omgeving, voor u veiligheid ;-) .

Een deel van de vrijwilligers van deze EHBO vereniging maken door hun inzet een groot aantal aciviteiten mogelijk o.a.; De Avondvierdaagse, Samen Loop Voor Hoop en Schoolvoetbal Toernooi etc. ect. veel van deze activiteiten worden niet vergund als er geen EHBO ondersteuning beschikbaar is.

Er komen in Badhoevedorp en omgeving steeds meer AED´s te hangen, in Nieuwemeer zijn wij hier ook druk mee bezig, als dit allemaal lukt is het natuurlijk van belang voldoende bedieners te hebben, ook dit lijkt ons een reden om uw lidmaatschap te overwegen.

Heel belangrijk om te weten is dat heel veel Ziektenkosten verzekeningen de cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Flyer

Als u deze flyer wilt uit printen, klik dan hier of op de afbeelding en wij stellen het zeer op prijs als u deze wilt verspreiden, Hoe meer hoe beter.

Aan de website van de vereniging wordt momenteel hard gewerkt, maar u kunt hem wel al vast toevoegen aan uw favorieten.

http://ehbobadhoevedorp.nl