Burgernet betrekt inwoners actief bij veiligheid in hun omgeving

 

Nieuwe Meer,15 juni 2011

Beste buurtbewoners,

In Haarlemmermeer is Burgernet alweer een paar maanden actief. Sinds de start in maart jl. hebben al ruim 4.200 inwoners van Haarlemmermeer zich aangemeld voor dit samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. In korte tijd is het aantal deelnemers snel gegroeid. En dat is buitengewoon goed nieuws: want hoe meer inwoners deelnemen des te groter de kans op een succesvolle Burgernetactie. De eerste Burgernetacties hebben al plaatsgevonden. Burgemeester Weterings is enthousiast over de snelle groei van het aantal deelnemers: “Het landelijk gemiddelde van het aantal inwoners dat zich aanmeldt voor Burgernet is 5%. In deze korte periode sinds de start is dat in Haarlemmermeer al ruim 3%. Dat is heel positief en geeft aan dat ook Haarlemmermeerders een handje willen helpen bij het veiliger maken van de woon- en werkomgeving. Daarom doet de gemeente met veel plezier een oproep om deel te nemen aan Burgernet.”

U kunt zich als deelnemer aanmelden bij Burgernet via www.burgernetkennemerland.nl of door een aanmeldkaart in te vullen. De aanmeldkaarten zijn af te halen bij het CBI loket in het raadhuis of de servicecentra bij u in de buurt. U vindt op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl onder contactpagina adressen van het raadhuis, de servicecentra en de openingstijden.

Na uw aanmelding wordt u actief betrokken bij de veiligheid in uw omgeving.

Hoe werkt Burgernet? De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Ook bij crisis- en rampenbestrijding, denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige stoffen, kan een Burgernetactie plaatsvinden. Of bij een hartstilstand als reanimatie en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Doordat deelnemers contact opnemen met Burgernet kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), of eerste-hulp verlenen. Maar ook kunnen zij instructies ontvangen bij crisissituaties.

Kijk voor meer informatie op: www.burgernetkennemerland.nl of op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl met de zoeknaam burgernet.

Gebiedsmanagement
Gemeente Haarlemmermeer (Noord)