WIJZIGINGEN OV NIEUWEMEER PER 10 DECEMBER 2017

Update Nieuwemeer 15 december 2017

TEKEN DE PETITIE VOOR HET BEHOUD VAN OV VOOR NIEUWEMEER EN BADHOEVEDORP-OOST
KLIK HIER

DEEL DEZE PETITIE MET ZOVEEL MOGELIJK BELANGHEBBENDEN
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Korte link om deze pagina te delen via sociale media en/of mail, selecteren en copieeren
http://bit.ly/2kGbgp6

28 december - Connexxion krijgt GEEN klachtenbrief (van de wethouder) - HC Nieuws
Ik vraag me af of de wethouder Reneman wel weet Waarom / Waardoor / Waarvoor / Voor Wie hij in de gem. raad zit ?
Alle comotie vanuit de polder zo naast je neerleggen, dit kan en mag toch niet onbestraft blijven?
Hopelijk zullen de kiezers tijdens de komende gem. raadverkiezingen dit niet zijn vergeten.
Dit artikel bekijken en verbaas u zelf......

13 december - Vervoersregio praat met Connexxion over onrust
Het artikel met dit onderwerp stond 13 dec. in HC Nieuws klik hier om dit bericht te bekijken klik hier
Naar aanleiding van de inspraak actie in de vergadering van de Vervoers- RegioRaad dd 12 december.

Mooi artikel maar helaas een beetje weinig aandacht voor de vervallen schoolbus lijn 622.

Wilt u deze actie terugkijken, (al had de camera blijkbaar een beetje moeite met de lengte van de inspreken), klik hier en spoel naar 22:15 vervolgens kunt u bij de rondvraag een uitgebreidere reactie en soort van toezegging terug horen.

11 december - Door sneeuwval zeer onveilige Nieuwemeerdijk, zeker voor fietsers, zonder schoolbus 622
Beheer & Onderhoud van de Gemeente houdt totaal geen rekening met de gevolgen van het Gemeentelijk beleid.
Zeker nu de schoolbus 622 niet meer rijdt moet de jeugd wel op de fiets naar school en zou de gemeente eindelijk eens moeten zorgen voor een begaanbare fietsstroken langs de Nieuwemeerdijk, zoals al vele malen belooft.
Maar ondanks dat de sneeuwval al vóór het weekend was aangekondigd, is het weer niet gelukt, al realiseren wij ons dat er hier wel sprake is van een uitzonderlijke situatie, klik hier om te zien hoe de situatie was.

Zoals u in de HaH flyer, die samen met 't Dijkertje 02 december is bezorgd, heeft kunnen lezen, gaat ALLE bruikbare OV vervallen voor Nieuwemeer.

Voor alle duidelijkheid dit wil NIET zeggen dat de bussen ook niet meer Nieuwemeer doorkruizen, zoals in het te vernieuwen BP al is voorbereid, wordt de Oude Haagseweg een druk(ker) bereden (H)OV route.

Met als onaangekondige klap op de vuurpijl, dat de halte Koekoekslaan komt te vervallen, rest ons de lasten en niet meer de lusten.

Tevens wordt de Schoolbus OV lijn 622 opgeheven en het lijkt er zeer op dat met het vervallen van alle haltes aan de Nieuwemeerdijk ook de MeerOV haltes komen te vervallen.

Hiermee is er helemaal GEEN OV vervoer meer beschikbaar / bereikbaar voor de inwoners van Nieuwemeer, welke uit een aanzienlijk aantal senioren bestaat, die graag zelfstandig zouden willen blijven (wonen). Dit wordt met dit besluit bijna onmogelijk gemaakt.

Het frapante aan deze zaak ik dat er in de vele gemeentelijke overleggen helemaal nooit over deze wijziging is gesproken, terwijl de gemeente toch hoort toe te zien op het bruikbaar / bereikbaar houden van OV voor alle inwoners van deze gemeente, dan wel dit soort ingrijpende beslissingen te bespreken.

Donderdag 7 december heeft het bestuur van de Buurtvereniging met u overlegd, hoe met dit besluit om te gaan;

 • Moeten wij hierover gaan inspreken tijdens het eerst komende Regioraad overleg ? JA
  Dindagavond 18:30h in de Stopera Stadhuis Amsterdam in de Raadszaal
  Hoofdlijnen inspraak actie 12 december 2017; door E. Hoogenboom, klik hier
  Aanvulling en steun op inspraak voorstel vanuit Nieuwemeer door Ver. Dorpsraad Badhoevedorp, klik hier
  .
  Aanvragen inspreektijd via e.mail : info@vervoerregio.nl, o.v.v. opgave reden en persoonsgegevens
  .
 • Moeten wij ALLEMAAL bezwaar aantekenen en of klachten in gaan dienen bij de verschillende partijen ? JA
  Hieronder vindt u de contact gegevens, klik hier
  .
 • Of vindt het overgrote deel van Nieuwemeer het wel goed zo ? NEE
  .
 • Wat vinden de ondernemers hiervan ? Amrath Hotel is hier NIET content mee, zeer lastig voor hun medewerkers.

Als bewoners zijn wij uitsluitend geinformeerd via het afgelopen week verspreide OV plan "JE KOMT ER."

Pas als je dit plan goed bestudeert, kom je tot de verbijsterende conclusie dat de titel in zijn geheel misplaatst is voor Nieuwemeer, je komt immers nergens meer met het OV.

De oproep geldt dus voor alle inwoners van Nieuwemeer, kom donderdag 7 december vanaf 19:30h naar ons buurthuis Rehoboth en/of 12 december om 18:30h naar de Stopera Stadhuis Raadszaal Amsterdam en laat weten wat u er van vindt.

Tevens vindt u op deze pagina alle contact gegevens vinden voor al uw klachten en bezwaren.

Tot ziens
Een bezorgde buurtbewoner

 

Contactgegevens voor indienen klachten ivm genomen besluit :

Connexxion
Telefoonnummer: 0900 266 63 99 maandag t/m zaterdag bereikbaar van 08:00 uur tot 19:00 uur
Internet: https://www.connexxion.nl/klachten/1273/
Hier kunt u het klachten formulier invullen

Vervoerregio Amsterdam
Telefoonnummer: 020 527 37 00
e-mailadres: info@vervoerregio.nl

Gemeente Haarlemmermeer
Telefoonnummer: 0900 1852 maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur
e-mailadres: info@haarlemmermeer.nl

Leden van de Vervoers Regioraad
Via onderstaande link kunt u uiteraard ook de leden van de Regioraad benaderen en uw klachten/zorgen overbrengen.
klik hier

Provincie Noord Holland
Telefoonnummer: 0800 0200 600
e-mailadres: servicepunt@noord-holland.nl

ROVER (reisigersorganisatie)
Telefoonnummer: 033 422 04 50 maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10:00 uur tot 16:30 uur
Internet: https://www.rover.nl/klantenservice/melding-over-dienstregeling-2018
Hier kunt u het klachten formulier invullen

.

Punten van aandacht tbv het bezwaar, besproken tijdens informatie avond 7 december:

De wijzigingen zullen vanaf 10 december gewoon gaan plaatsvinden omdat dit is afgesproken binnen de regioraad en zou voldoen aan het programma van eisen PvE. Maar hopelijk kunnen onderstaande te kortkomingen bijdrage aan een eventuele herziening tijdens een evaluatie.

Bij de berekening van het aantal inwoners is alleen rekening gehouden met Nieuwemeer terwijl Nieuwemeer een buurtschap van Badhoevedorp is gelijke postcode 1171, gezamelijk ruimschoots boven inwoner aantal. Veel inwoners van Badhoevedorp maken gebruik van de Halte Koekoekslaan, mede alsgevolg van het wegvallen van de route van lijn 145. Geldt ook voor schoolgaande jeugd in Amsterdam, zie foto

Lees hier het e.mail antwoord van ons gebiedsmanagement, waarom staat de directeur van de Golfbaan in de CC, of komt het hem goed uit ?? klik hier voor het e.mail bericht

Lees hier de reactie van de Secretaris van de Buurtvereniging Nieuwemeer op het antwoord van de Gebiedsmanager Dhr. R. Rolleman; klik hier

Vervallen van Schoolbus lijn 622, dit is de enige bruikbare OV verbinding van en naar Amstelveen, waar veel jeugd naar school gaat, in de zomer op de fiets maar in de winterperiode genoodzaakt met OV uit veiligheids overweging.

Het recent aangelegde fiets-voetgangers tunneltje door de lus A9 is mede gefinancierd door de stadsregio, om de nu vervallen halte Koekoekslaan bereikbaar te maken vanuit Badhoevedorp oost.

Met het wegvallen van de halte Koekoekslaan, zal de zo "belangrijk geachte" rij-snelheid ook thv de fiets- - voetgangers oversteekplaats aanzienlijk, zelfs tot onveilige hoogte, toenemen.

Het vervallen van de haltes van lijn 197 en 622 ontneemt de overwegend senioren+ bevolking van Nieuwemeer hun mobiliteit, welke zij zo broodnodig hebben nu ze geacht worden langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
De onjuist opgegeven loop afstanden naar de alternatieve haltes is NIET rieel. Doordat Nieuwemeer uit een lint bebouwing bestaat, ligt de huidige halte Koekoekslaan voor veel woningen al op meer dan 800 m als deze halte vervalt komt hier nog eens minimaal 800+ meter bij. Meer dan > 1,5 km lopen tot een halte lijkt ons ver boven de norm en zeker niet rieel voor senioren+.

Er is totaal GEEN overleg met de inwoners van Nieuwemeer gevoerd en er is op geen manier informatie hierover gedeeld, alle gemeentelijke overleggen tenspijt, een ZEER SLECHT voorbeeld van NIET GEVOERDE PARTICIPATIE.

Het geboden alternatief MeerOV, wordt lastig als er helemaal geen Haltes meer zijn, immer deze zijn noodzakelijk voor de MeerOV bus. Voor de MeerTaxi komen veel inwoners nog niet in aanmerking. Dus dit alternatief is niet serieus te noemen.

Met de geplande ontwikkelingen tav de (H)OV route uitbreidingen over de Oude Haagseweg en het doortrekken naar het OV Knooppunt noord lijkt het, er ook hier op, dat wij wel de lasten krijgen maar NIET in de lusten mogen delen.
Gelukkig zijn deze plannen nog onderdeel van een ter vernieuwing liggend bestemmingplan, waar bezwaar tegen open staat en waar waarschijnlijk ook zeker gebruik van gemaakt zal gaan worden.

De Halte Koekoekslaan is bij de realisatie van het huidige BP een compensatie geweest voor het opheffen van de regulieren OV lijnen over de Nieuwemeerdijk en de gevolgen voor de inwoners van Nieuwemeer voor de realisatie van de Golfbaan en het hieraan gekoppelde groeiende aantal verkeers bewegingen in en om Nieuwemeer.

De inwoners van Nieuwemeer worden en voelen zich zo langzamerhand een 3e rangs inwoner van de gemeente Haarlemmermeer; Wij hebben niet eens allemaal een normale aansluiting op riolering, gas, kabel TV, en Glasvezel internet en nu ook geen minimaal OV meer. Maar wij worden wel geacht normaal alle gemeentelijke belastingen te betalen, is het misschien een idee om hier mee te stoppen?

Een bezorgde buurtbewoner,
die voorgenoemde punten 12 dec.
gaat voorleggen aan de RegioRaad
in de Stopera.