TOETS ONTWERPWEGAANPASSINGSBESLUIT & MER
A4 BADHOEVEDORP - NIEUWE MEER & A10 NIEUWE MEER - AMSTEL

 

Nieuwemeer 7 oktober 2009

7 Oktober 2009, heeft er een inloopinformatieavond plaatsgevonden over de plannen tav de vluchtstrookbenutting op de A4 en A10.

Hiervoor heeft ook een aankondiging in de lokale kranten gestaan, deze kunt u hier bekijken en/of uitprinten PDF bestand.

Dit project maakt onderdeel uit van de 30 projecten die worden uitgevoerd onder de noemer van "Spoedaanpak wegen".

 

 

 

 

Mocht u over dit onderwerp nadere informatie willen bekijken en of een zienswijze (bezwaarschrift) willen indienen dan kunt u dit doen tot uiterlijk 26 oktober 2009, via de website http://centrumpp.nl

Tijdens de inloopavond zijn er o.a. vragen gesteld waarom er in eerste instantie geen geluidsschermen gepland staan, voor het stuk A4 tussen het klaverblad en de viaducten over de Ringvaart, terwijl de huidige schermen dateren uit 1985 en nu al onvoldoende blijken. Volgens de procedure wordt er 2 jaar na voltooiing van de uitbreiding gekeken of aanvullingen dan wel uitbreiding van geluidschermen noodzakelijk is, wij denk dat dit niet achteraf maar direct bij de uitbreding moet worden meegenomen.

Verder is er een discussie geweest over de waarneembare verschillen tussen de te verwachten berekende geluid niveau´s en de dagelijks waarneembare geluid niveau´s.

De VROM Commissie van de Buurtvereniging Nieuwemeer heeft een zienswijze in voorbereiding en als deze af is zullen wij deze hier plaatsen, zodat u die kunt nalezen.

Wij adviseren om- /aanwonenden de informatie site te bekijken en dan zelf ook te overwegen uw zienswijze in te dienen.

VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer