ONTWIKKELINGEN KOEKOEKSLAAN 2019
 

Nieuwemeer 07/02/2019

Ivm de geplande bomenkap en het herplant plan langs de Koekoekslaan, was er een informatie avond gepland in Rehoboth op 7 februari 2019, vreemd genoeg waren alleen de aanwonende van de Koekoekslaan en de achtergelegen Nieuwemeerdijk uitgenodigd. Om alle inwoners te betrekken bij deze informatie avond hebben wij een Facebook bericht en een extra bericht in de BuurtWhatsApp groep geplaatst.

Mede naar aanleiding van door mij gestelde vragen tijdens een hoorzitting in Hoofddorp over de Koekoekslaan is er geinventariseerd of het Fietspad deel (blauw gebied in bovenstaande tekening) van de Koekoekslaan een echt Fietspad of een Bromfietspad zou moeten worden, vreemd genoeg heeft de gemeente hiervoor ALLEEN de aanwonende om hun mening gevraagd, de bewoners van Nieuwemeer e.o. waarvan er een aantal regelmatig wandelend gebruik maken van de Koekoekslaan zijn niet om hun mening gevraagd, dit ondanks hun belangstelling gelet op de grote opkomst en dus betrokkenheid voor de informatie avond en dit onderwerp.

De meerderheid van de aanwonende hebben ingestemd met een BROM fietspad inrichting, naar ik begreep op basis van persoonlijke belangen, mede om deze reden vind ik het betreurenswaardig dat de andere belangstellende tijdens de info avond niet om hun mening is gevraagd. Ik denk dat een fietspad met een beperkte uitzondering voor bewoners een betere oplossing had geweest.

De inrichting houdt in dat de Koekoekslaan tot aan nr 129 een 30 km zone wordt ( rood gemerkt deel van de laan) en vanaf nr 129 tot aan de Oude Haagse weg een BROM-fietspad (blauw gemerkt deel), hiervoor wordt er thv nr 129 één paaltje geplaatst en wordt het nieuwe asfalt voorzien van een midden lijn. Dit lijkt mij onvoldoende om misbruik te voorkomen.

U kunt de groen plannen bekijken op de website van de gemeente, klik hier voor het beplantingplan, klik hier

Tevens kunt u reageren tot en met 14 februari 2019 op de voorliggende plannen, klik hier

***************************

Door ondergetekende ingestuurde vragen nav de informatie bijeenkomst Koekoekslaan;

 1. Hoe voorkomt u misbruik van het Bromfietspad deel van de Koekoekslaan ?
 2. Heb ik het goed begrepen dat het Bromfietspad ook NIET gebuikt kan en mag worden door de Golfbaan, voor oa. Onderhoudsmaterieel en/of (personen) ander soort transsport?
 3. Past de keuze van de beplanting wel binnen de richtlijnen van het LIB ?
 4. Waarom mogen uitsluitend de aanwonende hun mening geven over de keuze van Fiets- of Bromfietspad als omwonende maken wij ook gebruik van deze laan ?
  De grote opkomst onderschrijft deze laatste stelling name.
 5. Wordt er tijdens de werkzaamheden, aan invulling van ontbrekende nutsvoorzieningen gedacht? te denken aan kabel en/of glasvezel, riolering en (GAS), deze ontbreken op de hele laan.
 6. Wordt de niet meer gebruikte oude inrit en lelijke hek naar de Golfbaan gelijk verwijderd en de voetsloot verbinding hersteld, zoals belooft in het Bestemmingplan Nieuwemeer, uiteraard in samenspraak met de Golfbaan ?
 7. Kunt u het toezicht en groei/ontwikkeling garantie voor de nieuwe aanplant bevestigen, voor tenminste de eerste 3 jaar ?
 8. Kunt u mij bevestigen dat dit volledige project NIET geheel of gedeeltelijk gefinancierd wordt vanuit / met de gereserveerde gelden van voormalige MainPort en Groen budget tbv het recreatieve fietspad?

  Erik Hoogenboom