Denk mee aan Groen en Recreatie Nieuwe Meer
herbestemming SMG gelden

Update 26 april 2021 Nieuwe Meer

Rond 6 april 2021 hebben als het goed is alle bewoners van nieuwe Meer een brief met reactieformulier in de bus gehad.klik hier voor deze brief.
Wilt u alleen het formulier uitprinten, klik hier. Dit kunt u opsturen naar Gem. Haarlemmermeer Antwoordnummer 57 2130 VB Hoofddorp t.a.v. Jaap Mos, Postzegel NIET nodig

U kunt uw reactie ook digitaal insturen, klik hier om naar de site van de Gemeente te gaan.
LET OP de foto van Veerpont Ome Piet is leuk, maar heeft niets met de besteding van de SMG gelden en dit onderwerp te maken, lees hieronder.

GRAAG UW REACTIE VOOR 6 MEI IVM DE SLUITINGS DATUM bvd

Hier wil ik u wat meer over vertellen, zodat u een wel overwogen beslissing kunt nemen als u het reactieformulier retour stuurt.

In de brief wordt gesproken over de herbestemming van de SMG (Stichting Mainport en Groen) gelden de gemeente meld dat dit inmiddel minder dan de 1.08 miljoen is alsgevolg van voor onderzoeken. Welke zijn bij ons niet duidelijk.

Voor alle duidelijkheid de gelden zijn ons beschikbaar gesteld ter compensatie- en gedurende de realisatie van het Bestemmingplan Nieuwe Meer 2007, er is toen besloten in goed overleg deze gelden te gaan gebruiken voor de aanleg van een recreatief Fiets- / Voetpad over het dijklichaam langs de Golfbaan, klik hier voor meer info. Dit project is vakkundig door de Gemeente in samenspraak met de Golfbaan onmogelijk gemaakt, waarbij de Erfpacht contract- en Bestemmingplan afspraken geschonden zijn.

Tijdens de overdracht, incl. gelden van de Stichting Mainport & Groen naar de Gemeente Haarlemmermeer is, naar aanleiding van vragen van ondergetekende, tijdens de raadsvergadering hierover, vastgelegd dat de 1.08 milj. voor Nieuwe Meer als geoormerkt geld bestemd bleef.

Tijdens een van de overleggen met de gemeente over deze gelden is al eens voorgesteld / gevraagd, door de gemeente of wij deze gelden of een deel niet zouden willen inzetten voor ons Fiets- / Voetveerpontje ? Hierop hebben wij (Martin Brekelemans en Erik Hoogenboom) aangegeven dat dit een niet serieus te nemen voorstel is omdat de gelden voor Nieuwe Meer en haar inwoners bestemd moeten worden en niet voor een lokaal prive project.

Over de reductie van de gelden ga ik nog contact opnemen met de gemeente omdat dit niet rieel is immers het is geld van en voor Nieuwe Meer en over alternatieve bestemmingen is nooit serieus en actief met ons gesproken, wat dus ook geld voor de aangehaalde onderzoeken. Een voorstel van de gemeente aan de Dorpsraad Badhoevedorp om de gelden te gebruiken voor aanleg van het fietspad door de lus en het voormalige A9 trace, is door de Dorpraad Badhoevedorp negatief gereageerd omdat daar mijn visie tav een eventuele herbestemming bekend is en deze fietsverbinding daar niet aan voldoet.

De in de brief beschreven voorstellen van de gemeente lijken mij onjuist en niet te voldoen aan de richtlijnen voor een herbestemming, dit valt voor wat betreft de ecologische zone onder verantwoordelijkheid van de Golfbaan, immers deze is bij hen in beheer gesteld en een beloning voor het onmogelijk maken van het recreatief fietspad lijkt mij een slecht idee.

Het idee voor het toevoegen van een wandel verbinding tussen Bovenlandjes naar de Ringvaart is even min een goed idee omdat dit opgenomen dient te worden in het project vervanging Oude Haagse weg / viaduct. En het beheer van de Bovenlandjes. De gelden zijn niet bedoeld voor beheer en onderhoud doeleinden.

De SMG gelden zijn bestemd voor Nieuwe Meer en haar inwoners en zijn beschikbaar gekomen door goed overleg en een goede lobby tijdens realisatie van het Bestemmingplan Nieuwe Meer 2007, door Cees Rijnsburgen (helaas overleden), Fred Buijs en ondergetekende Erik Hoogenboom, toenmalige VROM cie.

Een goede alternatieve bestemming voor de SMG gelden, passend binnen de doelstellingen van deze voormalige Stichting, lijkt ons het opwaarderen/herinrichten van het Groen op het Domeinen terrein (groene gebied voor de woonboten) tot een echt parkje met één of meer wandelpaadjes en bijvoorbeeld wat speel- en/of trim toestellen en of educatieve onderdelen als bijvoorbeeld een insekten hotel.

Maar ook lijkt ons het een goed idee om het Buurthuis Rehoboth te vervangen door een Groen / Energie neutraal en modern geluid geisoleerd gebouw, met o.a. zonnepanelen zodat dit toekomst bestendig is, met minder overlast voor de omwonenden. (Als dit geen Gemeentelijk monument wordt, vandaar mijn bezwaar hierop, klik hier)
Hiermee behouden wij als buurt en buurtbewoners een sociaal, recreatief belangrijk buurthuis wat voldoet aan de moderne en toekomst eisen en kunnen wij allemaal binnen ons buurtschap informatie avonden, recreatieve avonden en activiteiten organiseren en ook ons stemburo behouden. Maar ook een feestje geven als ons huis te klein is. Dit alles is goed passend binnen de bij ons bekende kaders van de voormalige Stichting Mainport & Groen.

Maar ook een vis- / zwemsteiger, ook toegankelijk voor minder validen, dus iedereen kan to de mogelijkheden behoren

Hopelijk wilt u voorgaande meenemen als u het formulier retour stuurt en de Buurtvereniging van u ideeen op de hoogte brengen door een copy in de brievenbus te doen of uw ideeen te mailen naar bestuur@bvnieuwemeer.nl.
Zodat bij het bestuur ook een goed beeld krijgt van uw wensen en ideeen, u bent mede eigenaar van deze gelden.

Bij voorbaat dank,

Erik Hoogenboom
Wilt u mijn persoonlijke reactie over dit onderwerp nalezen, klik hier, er is mij 23 april 2021, bevestigd dat er een gesprek gepland gaat worden, ik houd u op de hoogte.

PS
Heeft u vragen over bovenstaande u kunt mij altijd aanspreken thuis of bij de Veerpont, wij starten weer in het weekend van 17 en 18 april 2021. Hier zijn ook extra formulieren beschikbaar.


 

 

 naar boven