INFORMATIE KENNISGEVING WIJZIGING LIB SCHIPHOL

 

Nieuwemeer, november 2016

Dinsdag 01 november 2016 werd er een informatie bijeenkomst georganiseerd nav de Kennisgeving inzake de Wijziging van het LIB Schiphol.

Hieronder treft u informatie met betrekking tot deze ontwikkeling, maar ook een link waar u uw zienswijze kunt indienen, denk wel om de sluitingsdatum.


Klik op de foto voor een vergroting

Tijdens de informatieve bijeenkomst, was er ook de mogelijkheid tot het indienen van een Zienswijze, van deze mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt, om de volgende reden;

Al in het Bestemmingplan Nieuwemeer 2007 (BP) ontbreken de veiligheid- en sloopzones voor de Schiphol Oostbaan, terwijl er in dit en alle andere BP staat opgenomen dat deze zones voor alle start- en landingsbanen gelden ongeacht het aantal vliegbewegingen. Tijdens de nazorg bijeenkomst nav de crash van de Turkische Airways, heb ik hier ook al vragen over gesteld en mijn zorgen geuit bij Burgemeester Wetering.
Tevens heb ik verschillende keren contact gehad met de LVNL en de Gemeente over deze onmissie.

Omdat de bijeenkomst/kennisgeving is georganiseerd om woningbouw op verschillende inbrei locaties mogelijk te maken, heb ik nogmaals onderzocht of en waarom deze zones (NOG STEEDS) NIET voor de Schiphol Oostbaan zijn mee genomen. De opmerking dat deze zones binnen het Schiphol terrein zouden vallen dan wel overlapt zouden worden door de andere zones snijd geen hout, omdat bij inzoomen op de tekeningen wel de andere overlapte zones zichtbaar worden, maar deze voor de Oostbaan geheel ontbreken. Er kon 1 november ook geen reden hiervoor genoemd worden door de aanwezige specialisten.

Mede omdat het aantal vliegbewegingen na de upgrade van de Schiphol Oostbaan, ongeveer 1 1/2 jaar geleden, sterk is toegenomen wat ook geldt voor het formaat van de vliegtuigen, lijkt mij reden te meer deze zones nu eindelijk te erkennen en te respecteren. Zeker omdat de Oostbaan regelmatig wordt ingezet bij bijzondere situaties en weersomstandigheden, welke mijns inziens extra risico's met zich mee kunnen brengen. Het officieel maken van de bijbehorende zones, zal bijdragen aan het gevoel van serieus nemen van de veiligheids zorgen van de onderwonenden.

Dat de inwoners van Nieuwemeer niet tot de categorie klagers behoren blijkt uit de statistieken, terwijl wij wel de eer hebben als enige kern rond Schiphol te maken te hebben met 3 banen* over ons dak en niet te verwaarlozen grond- en industrieel geluids overschreidingen.
* Buitenveldertbaan Starten en landen, Schiphol Oostbaan Landen en Starten incl. de helicopter bewegingen en in mindere mate het landen over de Kaagbaan richting het westen.

Binnen de ORS is de wens al geruimtijd bekend om de Oostbaan als zelfstandige baan te erkennen, met een groei van 400 vliegbewegingen in 2006 naar te verwachten rond de 6000 in 2016, lijkt mij dit een rieele wens.

 • Informatie over de verschillende zones, klik hier
 • Informatie over het te volgens proces, en het indienen van een zienswijze klik hier
  .
 • U kunt als volgt uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege externe veiligheid en geluid (LIB):
  • Digitaal
   Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale zienswijzenformulier op (zie Fase 4)
   www.platformparticipatie.nl/luchthavenindelingbesluitschiphol
  • Post
   Ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, onder vermelding van "zienswijze Luchthavenindelingbesluit Schiphol".
  • Mondeling
   Telefonisch tijdens reguliere kantoortijden via Platform Participatie: 070 456 89 99.

Erik Hoogenboom
Kiesman Buitenveldert- & Oostbaan.