(MOGELIJKE) VERPLAATSING WOONBOTEN ADM naar RINGVAARTDIJK NIEUWEMEER
Aan deze pagina wordt nog gewerkt dus de info kan wijzigen.
Heeft u aanvullingen of correctie geef ze door via info@nieuwemeer.info

Nieuwemeer 12 december 2018

Naar aanleding van een onverwachts bericht over mogelijke verplaatsing van een aantal woonboten van het ADM terrein naar de Ringvaartdijk thv Nieuwemeer is er veel commotie ontstaan binnen ons Buurtschap Nieuwemeer, wat onder andere uitgebreid is gedeeld via de Buurt WhatsApp groep.

Het gaat op een aantal woonschepen/boten die van hun huidige locatie bij het ADM terrein verwijderd moeten worden en tijdelijk (voor 2 jaar) geplaatst zouden worden thv de huidige Ateliercomplex Nieuw en Meer (voormalige munutie opslag gebouwen van de domeinen).
Je behoeft geen Einstein te zijn om te weten wat een gemeente onder tijdelijk verstaat.

Wilt u meer over de geldende Bestemmingplannen weten, klik dan hier

12 dec. 2018 Artikel in de Telegraaf "Krakersvloot liever ergens anders" klik hier
AT5 online : Buurt is tegen: woonboten ADM-bewoners toch niet naar Nieuw en Meer klik hier

Naar aanleiding van de informatie- /consultatieavond vanwege het mogelijk tijdelijk gedogen van woonschepen van 11 december jl. sturen wij u het conceptverslag van deze bijeenkomst. Mocht u op – of aanmerkingen hebben op of bij het verslag dan kunt u deze t/m 18 december a.s. aan mij doorgeven. klik hier

Ook treft u bijgaand een brief aan waarin u kunt lezen dat de gemeente na overleg met stadsdeel Nieuw-West alsnog afziet van het gedogen van de woonschepen. klik hier

.

11 dec. 2018 Informatie bijeenkomst bij de molen van Sloten over dit (onzalige) voornemen. klik hier voor de uitnodiging
Voor de bewoners die er mogelijk op uit gaan kijken is het van groot belang deze bijeenkomst te bezoeken, als u het allemaal goed vindt, kunt u gerust thuis blijven.
Maar het ziet er naar uit dat er tal van ontheffingen en uitzonderingen gemaakt moeten worden op deze verplaatsing eventueel mogelijk te maken. Dit lijkt me een niet al te goed voor teken.

08 december 2018 Bewoner overleg Vereniging van eigenaren Ateliercomplex Nieuw en Meer, verslag volgt

05 december 2018 Kort verslag bijeenkomst bewoners Vereniging Nieuwe & Meer en vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam klik hier

04 dec. 2018 Kranten artikel over de aangekondige verplaatsing Krakers naar Nieuw & Meer, klik hier

Om wat voor groep / bewoners van het bedoelde ADM gaat het, klik hier voor een informatie document.