FIETS-/VOETPAD DIJKLICHAAM A9 / GOLFBAAN & FIETSTUNNEL DOOR DE LUS A9

Raadsvoorstel 2015.0044337


klik op de afbeelding voor het hele voorstel

Hieronder een paar vraagtekens die bij mij maar waarschijnlijk ook bij u opkomen bij het lezen van dit Raadsvoorstel

Wat willen we bereiken?
De fietsverbinding moet een recreatieve verbinding zijn omdat deze via het traject van de beoogde verbinding van de Groen-As loopt zie Masterplan en hier binnen is alleen plaats voor een recreatief Fiets-/voetpad.

Dat de ontbrekende schakel in het regionàle fietsnetwerk gerealiseerd wordt, is dus dubieus gelet op de functie.
Wel wordt hiermee als het doorgaande fietspad over het Dijklichaam gerealiseerd wordt aan de voorschriften voldaan om bovenwijks groen bereikbaar te maken. Dit is immers voorschrift als Badhoevedorp boven de 12000 / 15000 inwoners komt, nu ondeveer 12250, en met de uitbreiding van de te noodzakelijke woningen op ongeveer 15250 inwoners. zie voor meer info het Groenstructuurplan
Belangrijke/noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat het vervolg, het Fiets- / voetpad over het Dijklichaam wordt aangelegd, anders blijft de afstand te groot. Geen probleem zouden wij zeggen; de gelden voor dit fiets-/voetpad liggen al geruime tijd voor dit project gereserveerd.

2 Voorstel
Geheimhouding kosten raming, is dit wel slim?, Ik wil u waarschuwen voor nog vele niet vermelde maar te verwachten kosten welke noodzakelijk zijn om deze fietsverbinding te kunnen laten functioneren. Zie opmerkingen hieronder bij Gefaseerde aanleg

3 Uitwerking

 • Recreatief verkeer naar groengebieden zoals Amsterdamse Bos en de Oeverlanden
  Hiervoor is het fietspad over het Dijklichaam noodzakelijk, anders is fietsen via de Nieuwemeerdijk sneller
 • Woon-werkverkeer tussen Badhoevedorp en de Zuidas
  De kenmerken van een recreatief fietspad stroken niet met de doelstellingen van een sneller woonwerkverkeer fietspad, het pad door de lus zal voor de bereikbaarheid van de Zuidas geen verbetering op leveren, via de Nieuwemeerdijk fiets je sneller.
 • Scholieren tussen Badhoevedorp en Buitenveldert.
  Ik vraag me af of deze doelgroep ´s morgens en ´s avonds graag door een homo ontmoetingsplaats / zone willen fietsen?
 • Werknemers vanuit Badhoevedorp naar Amstelveen
 • Scholieren vanuit Badhoevedorp naar Amstelveen
  Voor beide geldt dat door de lus alleen tijd winst opleverd als het fietspad over het Dijklichaam ligt, anders komen ze toch weer uit via een omweg op de Nieuwemeerdijk.
 • De bereikbaarheid van de Bushalte Koekoekslaan en Cateringweg
  Dit is een zeer vreemde voorstelling van zaken, vanuit Badhoevedorp oost ben je straks sneller bij de halte Schipholweg dan de halte Koekoekslaan, die niet eens OV halte genoemd mag worden. OV gebruikers weten tevens dat deze halte je ook nog een extra zone kost. De loop/fiets afstand naar halte Cateringweg (uitgekleede halte sinds de ingebruikname van Knooppunt Schiphol Noord) zal te groot zijn en de meesten verleiden om naar voorgenoemd knooppunt aan de Schipholweg te rijden, waar tenminste ook fietsenstallingen zijn.

Gefaseerde aanleg
Dit plaatje laat ook gelijk de risico punten zien A is de tunnel.
B zal een eenvoudig fietspad kunnen worden, met goed overzichtelijke kosten
C de onderdoorgang hier moet of wil men een grootdeel van dichtmaken ipv ecologisch inrichten, het dichtmaken van een viaduct onderdoorgang kost onnodig veel geld, waarom ????????
D moet een pad door of over het water worden, water partijen zijn noodzakelijk als compensatie voor de aangebrachte verharding en als opvangbekken. Maar wat worden de kosten van een fietspad door of over het water.
E de aansluiting op het fietpad langs de Oude Haagse weg, hiervoor is al zonder overleg een hele partij bomen gekapt waar roofvogel nestkasten in hingen en deze bossage was het enig geluidsscherm voor Nieuwemeer.
Maar belangrijker misschien is de noodzakelijk aanpassing van het Bestemmingplan Nieuwemeer. Ik kan u melden dat Nieuwemeer niet erg blij zal zijn met het tunneltje als het fietspad over het Dijklichaam waar al vanaf 2007 voor wordt gestreden niet wordt aangelegd vóór realisatie van het tunneltje door de knoop. Eerste beloofde zaken regelen en dan nieuwe aanpakken.

Aanpassingen Vrijkomende onderdoorgang tbv fietsvoetpad door de lus.
De tunnel lijkt er licht maar zal dit zeker niet zijn, want dit wordt een tunnel van ± 100 m, waarom niet open houden en combineren met de ecologische verbinding, zie foto hieronder.

Dicht te metzelen doorgangen
Als u met u muis over de afbeelding gaat ziet u welke delen van de onderdoorgang dicht gemaakt worden en wat voor effect dit op de tunnel heeft

Onderstande foto is zoals de ecologische onderdoorgang aan Amsterdamse zijde is ingericht, veel opener/lichter en hierdoor een veiliger en/of prettigere doorgang.

Het eigenlijke tunneltje A, waar de kriediet aanvraag voor is ingediend. Met op de voorgrond de nog te realiseren en niet mee gefinancierde dijk D door de waterpartij.

Totslot kan ik u ten aanzien van Participatie melden dat vanuit Nieuwemeer meerdere keren onze zorgen zijn geuit en dat de gang van zaken tav Participatie niet zo positief is verlopen als voorgesteld in het Raadsvoorstel getuigen het willens en wetens weghouden van vertegenwoordiging van de Buurtvereniging bij het overleg over het fietspad over het Dijklichaam, dat wat ons betreft onlosmakelijk met het tunneltje verbonden dient te worden.

Geen fietspad over het dijklichaam, wat ons betreft ook geen tunneltje door de lus, deze zal immers nodeloos blijven omdat er geen functioneel vervolg ontstaat en de fietsverbinding een soort van doodloopt.

Bezint eer ge begint, als u nu alleen ja zegt tegen het fietstunneltje is er straks geen weg terug.

Erik Hoogenboom
VROM cie Buurtvereniging Nieuwemeer
En deelnemer aan vele gemeentelijke overleggen
Lokale ervaringsdeskundige