SNOEI- / KAP POPULIEREN AMSTERDAMSE BOS
Nieuwemeer 02 maart 2019

 

Volgende week maandag 4 maart gaat de snoei van Canadese populieren in het Bos van start.

Canadese populieren in het Bos
De gemeente Amsterdam heeft ongeveer 7.000 Canadese populieren in de stad onderzocht. Ook 700 Canadese populieren in het Amsterdamse Bos zijn onderzocht door een gespecialiseerd bureau. 77 Bomen moeten helaas op korte termijn worden gekapt. De kap start maandag 4 maart en eindigt naar verwachting half maart.

Waarom?
Bij de Canadese populier breken regelmatig takken af, ook vanaf grote hoogte. Niet alleen bij storm, maar ook op windstille zomerse dagen. Dit is een landelijk probleem. Andere populieren hebben geen last van takbreuk.  De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de veiligheid als het gaat om de bomen in het Amsterdamse Bos. Er is een wettelijke zorgplicht om schade te voorkomen.

Waar?
De te kappen populieren staan langs en bij de Koenenkade, bij de hoofdentree, bij boerderij Meerzicht, langs de Nieuwe Meerlaan en de Bosrandweg ten zuiden van de A9 en aan de Mr. Jac. Takkade.   

Herplant
Eind 2019 plant de aannemer nieuwe bomen. Dit zijn zwarte populieren. Deze soort komt van nature voor in Nederland. Hij is minder gevoelig voor takbreuk. Zwarte populieren worden net als Canadese populieren zestig tot tachtig jaar oud.

Geen herplant in bospercelen
Een aantal te kappen populieren staat in bospercelen. Hier komen geen nieuwe voor in de plaats. In de bospercelen staan namelijk voldoende andere bomen die de plaats van de populieren kunnen overnemen.

Jaarlijkse controle
De populieren die voorlopig nog kunnen blijven staan worden jaarlijks gecontroleerd. 144 Bomen worden gesnoeid. De verwachting is dat een deel van die bomen binnen 3 à 5 jaar toch moet worden gekapt.  

Meer informatie

Op www.amsterdam.nl/canadesepopulieren staat meer informatie, zoals een kaart met alle bomen die in Amsterdam en het Bos gesnoeid of gekapt worden en wat ervoor in de plaats komt.