VEILIGHEID SCHIPHOL / NIEUWE MEER

Aan deze pagina wordt gewerkt, nog (lang) niet volledig

Januari 2023

Naar aanleiding van het incident, "te vroeg landen op de Schiphol Oostbaan", vond ik het tijd hier wat informatie over te publiceren en groeperen, daarom het in deze pagina toegevoegd, oordeelt u zelf.

Ik richt me hier in hoofdzaak op de situatie en gevolgen voor buurtschap Nieuwe Meer en haar inwoners. Hierbij zijn vooral de Buitenveldertbaan 27-09, de Schiphol Oostbaan 22-04, maar ook het misbruik van de Kaagbaan 24-06 de belangrijkste redenen. In het onderstaand kaartje wordt duidelijk waarom.

Bekijk de grote afbeelding
Klik op de foto voor een vergroting

In onderstaand filmpje, dat dateerd van april 2017, blijkt hoelang de veiligheidszorgen al op de agenda staan, maar hier is nog NIETS mee gebeurd. Hoe lang gaan we nog wachten of gaan we de put dempen als het te laat is ?

Een aantal incidenten welke allemaal door de onderzoeksraad zijn onderzocht en wat is er gebeurt ????? NIET VEEL

Om u een idee te geven welke zorgen en vragen er rijsen tav het baan gebruik en veiligheid, heb ik er een aantal punten per baan beschreven.

Buitenveldertbaan 27-09

Dit is helaas een groeibaan, waar een groot deel van de vliegbewegingen over afgewikkeld moet gaan worden als Schiphol (toch) gaat groeien. En zoals te zien in voorgaand filmpje komt het nog wel een voor dat een vliegtuig een doorstart moet maken, dit geeft problemen als er ook geland- en/of opgestegen wordt over de Zwanenburg baan, want na eerder onderhoud en uitbreiding kan er worden opgestegen en geland in westelijke richting vanaf de Zwanenburgbaan 18C-36C en kruizend verkeer brengt grote risico's met zich mee.

 

Schiphol Oostbaan 22-04

Wikipedia Oostbaan, klik hier . Geschiedenis Schiphol Oostbaan volgens PVA, klik hier
  PVA Platform Vliegoverlast Amsterdam

Er wordt altijd gezegd, dat er op de Schiphol Oostbaan uitsluitend kleine toestel worden afgewikkeld, dit is ONZIN, tijdens groot onderhoud rond 2000 is de baan stilzwijgend verlengd/opgewaardeerd, waardoor er vanaf toen zelfs een A380 kan landen, zie onderstaande afbeelding ter bevestiging.

Bekijk de grote afbeelding

Na 2 aanvliegpogingen is er toen toch besloten dat er bij uitzondering toch maar gebruik gemaakt moest worden van de Buitenveldertbaan. De lengte van de baan was geen reden meer, om hier niet met een A380 te kunnen landen. De harde wind waarvoor de Schiphol Oostbaan vaak en ook toen werd ingezet gaf de doorslag icm de 2 niet benutte aanvliegpogingen en de afnemende kerosine voorraad aan boord.

Rond 1999, heeft minister Netelenbos ervoor gezorgd dat de zgn kleine toestel, < 100 passagiers, niet meer geteld hoeven te worden op Schiphol, een onderschrijving van de tot toen doodgezwegen Schiphol Oostbaan, immers de Polderbaan werd als 5de baan gezien, terwijl het eigenlijk de 6e baan is. En vrijwel alle kleine kisten landen over de Schiphol Oostbaan, waar tegenwoordig een eigen terminal is voor dit type toestellen. Zeg maar klein Lelystad.

Naar aanleiding van het recente incident 12 janauri 2023 op de Schiphol Oostbaan (niet het eerste incident) heb ik een bericht aan de Onderzoeksraad Voor Veiligheid gestuurd, dit bericht kunt u hier na lezen en is opgepikt door een lokale krant, klik hier om dit artikel HC Nieuws te bekijken. Gelukkig zijn er vele intelligente reactie op FaceBook HC-Nieuws gekomen onder dit bericht. Misschien moet ik me meer zorgen maken over dit niveau ?

Hieronder treft u een paar linken naar de artikelen over het incident van 12 janauri 2023.

 

De schade lijkt mee te vallen, al zie je de kapot gevlogen landingslichten nergens meer

Hopelijk heeft de piloot nog voldoende tankzegeltjes voor een wasbeurt.

Als een toestel te vroeg de grond raakt, Wat denkt u dat er kort daarvoor gebeurd ? Dan komt dit toestel ook gevaarlijk laag over de woningen en hier hoor of leest u niets over, maar ik kan u zeggen dit gaat je echt niet in je koude kleren zitten. Mede daarom mijn bericht aan de onderzoeksraad, zoals hiervoor gemeld. Ik woon nl. onder deze aanvliegroute.

Verder vindt niemand dat er iets moet gebeuren aan het waanzinnige plan om een Zonnenpanelenveld onder de aanvlieg route van de Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan aan te leggen, klik hier

En een Aircraft Fuel opslag depot aan de voet van de Schiphol Oostbaan is zeker ook zonder risico's ?? Klik hier

Voor de Schiphol Oostbaan gelden heel veel uitzonderingen en bijzonder heden, zo ook voor "de Kustwacht" op Schiphol (Oost), "de cowboys van Schiphol" genoemd, deze heren/dames mogen op de meest vreemde manier aanvliegen en doen dit ook, als een echte rodeo, onder de mom van oefening baat kunst, denk er maar eens aan terug als u ze Schiphol ziet en/of hoort naderen.

Oude toestel

Huidige toestel

 

Kaagbaan 24-06

Het landen via de Kaagbaan in westerlijke richting gebeurt de laatste jaren met toenemende mate, ook hiervan vindt de LVNL dat dit moet kunnen. Maar deze methode en route is NIET vastgelegd in het LIB, zeg maar de veiligheidsafspraken. Deze baan is hiervoor ook niet ingericht, want heeft u hier wel eens landingslichten zien staan ? Ik niet. De LVNL meldt dat dit uitsluitend is toegestaan in bijzondere situaties met speciale toestemming of in opdracht van de verkeerstoren. Kijk de statistieken er maar op na er is zeer veel sprake van deze zeer bijzondere situatie, lees grote kans op ongevallen.

De vliegtuigen vliegen hiervoor aan ergens tussen de aanvliegroute voor de Schiphol Oostbaan en de Buitenveldertbaan en maken dan op het laatste moment thv de woningen in Nieuwe Meer een vreemde bocht om goed voor de Kaagbaan uit te komen, erg verontrustend als je zo'n toestel in het donker ziet aankomen en vreemd hoort afbuigen.

Als er maar iets fout gaat of afwijkt, komt het toestel wel heel erg dicht bij het Aircraft Fuel opslag depot uit, klik hier

Ik vind dit net zo vreemd; als ik een afgesloten afrit van een snelweg op rij in tegengestelde richting, omdat ik nodig moet plassen of heeft u een beter vergelijk ?

Overigen

Crash El Al boeing, deze is zoals bekend geeindigd in de Bijlmer flat, maar had als bestemming de Buitenveldertbaan, dus mogelijk over of door de woningen in Nieuwe Meer.

Turkisch Airways, gecrashed in het akker land, met als bestemming de Zwanenburgbaan. In en om dezelfde akker staan Zonnenpanelen velden gepland. Onbegrijpelijk heb je "het geluk" dat je een buiklanding hebt overleeft kan er geen hulp komen en kan je niet uitstappen ivm de grote spannings risico's van de niet uit te schakelen zonnepanelen. Ook vragen hierover worden door de LVNL als onnodig gezien en afgewimpeld. Komt vast allemaal goed als de onderzoeksraad er weer een mooi en geheim verslag/rapport over schrijft.

Bent u geintereseerd (geraakt) over het wel en wee op en rond Schiphol, kijk dan ook eens op:

http://vliegherrie.nl

Voor het melden van overlast. Verbeterde opvolger van BezoekBas.
Ervaart u hinder en/of zorgen, meld dat via deze site, de resultaten worden naar het verantwoordelijk ministerie doorgestuurd.

http://schipholwatch.nl

Hier kunt u heel veel na lezen hoe Schiphol en de overheid omgaan met wet- en regelgeving

http://vliegoverlast.nl

Dit betreft de website van PVA Platform Vliegoverlast Amsterdam. Hier staat o.a. veel filmpjes met uitleg over verschillende onderwerpen in relatie tot Schiphol
TIP, U kunt zich op de verschillende websites ook aanmelden voor een nieuwsbrief

.
Vragen en/of opmerkingen nav voorgaande, mail ze naar info@nieuwemeer.info

===================

 

Aircraft Fuel opslag depot

Deze opslag is gelegen aan het begin van de Kaagbaan 24-06 en knooppunt van 3 banen maar belangrijker nog gelegen direct naast Schiphol Centrum, zie onderstaande afbeelding het rode vlak. De op deze locatie gesitueerde Brandweerpost is geen oplossing/gerust stelling.

Bekijk de grote afbeelding

naar boven

 

 

Zonnenpanelenveld

Maar ook een plan van de Golfbaan The International om een Zonnenpanelenveld aan te leggen onder de aanvlieg route van de Buitenveldertbaan en Schiphol Oostbaan, vindt de LVNL en de Gemeente GEEN probleem. Denk hierbij aan het bevrijden van de passagiers uit het Turkisch Airways toestel, zou dit ook goed gaan als het toestel in een Zonnenpanelen veld ligt ??? Ik denk van niet, te veel en hoge spannings risico's.

Tegen de verleende vergunning heb ik mei 2022 al bezwaar aangetekend, klik hier om deze te bekijken, resultaat STILTE
zelfs na het verzoek om het verslag van de Hoorzitting, waar ik door omstandigheden niet bij aan wezig kon zijn, bleef het STIL. Ondanks de toezegging door
Jorunn Leemeijer , dat het verslag, dd sept 2022, mij zou worden toegestuurd.

Bekijk de grote afbeelding

naar boven

 naar boven