Update; 25 september 2019

DIT DEEL VAN DE WEBSITE IS OPGEHEVEN

Beste site bezoekers / buurtbewoners,

In de september 2019 verspreide Nieuwsbrief, namens het bestuur van de buurtvereniging Nieuwemeer, wordt een uitleg gegeven, dat ik gestopt ben met het maken van ‘t Dijkertje. Deze uitleg is wel zeer kort door de bocht, vind ik.
Het bedoelde stukje onder "Mededeling" heb ik in de online versie gerectifiseerd, klik hier om dit te bekijken, zie pag. 3. Dit ging het bestuur niet vergenoeg, na een overleg met één van de betrokkenen.

Er was bij het bestuur geen behoefde voor wederhoor, of ik moest hier zelf maar spreektijd voor aanvragen, een beetje vreemd wederhoor hoort de beoordelende partij (het bestuur) te plegen.
En (een deel van) het bestuur vond; “Zo komt hij er wel makkelijk van af en is het kwaadspreken wel gedaan in ons blad en is "betrokkene" geschaad.”. Een "veeg teken" betekend niets meer dan "verontrustend".
Laat duidelijk zijn ik heb me nog nooit ergens voor de vereniging gemakkelijk van af gemaakt, maar als het bestuur er zo overdenkt en spreekt, was voor mij aanleiding al mijn verenigingszaken neer te leggen en heb dit ruim op tijd aan het bestuur gemeld.

Voorgaande houdt wat mijn betreft in;

  • Dat ik GEEN dijkertje meer zal maken/behandelen
   • ‘t Dijkertje niet meer zal verspreiden
   • Dit geldt uiteraard ook voor alle andere bijkomende, vervolg werkzaamheden.
  • Ik mij persoonlijk terugtrek voor wat betreft de Para Commerciële D&H Vergunning 
   • Ik dus ook niet meer beschikbaar ben als bar medewerker en/of verantwoordelijke.
  • Ik de verantwoordelijkheid tav de AED, (incl. beheer) neerleg. 
  • Tevens is het hoofdstuk van de BUURTVERENIGING incl. de daaraan gekoppelde mail adressen, offline gehaald, omdat deze niet meer beheerd en/of geupdate worden.
  • Het Glasvezel project is gelukkig net afgerond, dus daar is geen zorgen meer over, hier heb ik uitsluitend Piet Pape geassisteerd, wel kunt u via de Homepage zie button op de hoogte blijven..
  • Ik beraad me nog, over wat te doen met mijn BuurtWhatsApp groep en Facebook pagina.

Tot slot, met voorgaande ziet u dat ik me NOOIT ergens gemakkelijk vanaf heb gemaakt, al wordt het voor mij nu wel allemaal veel makkelijker.

Blijkbaar verschillen onze ideeën en meningen te veel, hierdoor voel ik me niet meer thuis in dit bestuur en dit is als vrijwilliger niet een juiste basis.

Mocht u meer over de achter/onderliggende redenen willen weten, dan ben ik altijd bereid het e.e.a. nader toe te lichten.

Erik Hoogenboom